යාපනය මුහුදෙන් හදුනා නොගත් වස්තුවක් හමුවේ

යාපනයේ තොණ්ඩමානාරු ප්‍රදේශයේ ධීවරයින් පිරිසකට කිලෝ ග්‍රෑම් 40 ක් පමණ බරැති හදුනා ගැනීමට නොහැකි වස්තුවක් හමුවී තිබේ,
ධීවරයින් විශ්වාස කරණු ලබන්නේ මෙය විශාල මත්ස්‍යයෙකුගේ කොටසක් බවයි.
ඔවුන් එසේ පවසන්නේ හමුවූ මෙම අරුම පුදුම වස්තුවෙන් විශාල දුගදක්  හැමීම නිසා බව ප්‍රදේශවාසීන් කියා සිටියි.
කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබදව යාපනයේ ධීවර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය වෙත තොරතුරු දැනුම් දී තිබේ.
යාපනය ධීවර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ නිලධාරීන් මේ වස්තුව ඔවුන්ගේ කාර්යාලය වෙත රැගෙන විත් එය හදුණාගත හැකි අයගේ සහය ලබාගෙන එය කුමක්දැයි හදුණාගැනීමට කටයුතු සිදුකරමින් පවතිනවා.

යාපනය මුහුදෙන් හදුනා නොගත් වස්තුවක් හමුවේ