යොවුන් ඔලිම්පික් තරගාවලියේ මළල ක්‍රීඩා තරග අද සිට

ආර්ජන්ටිනාවේ බුවනෝස් එයරේස්හිදී පැවැත්වෙන යොවුන් ඔලිම්පික් උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා තරග අද ආරම්භ වනවා.

එහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් තරග බිමට පිවිසීමට නියමිතයි.

ඩිලාන් බෝගොඩ මීටර 400 බාලක මූලික වටයේ තරගයට සහභාගී වන අතර සෙනිරු අමරසිංහ උස පැනීම බාලක මූලික වටයේ තරගයට එක්වීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *