රටේම පුංචි ජන්දය එකම දවසක / මැතිවරණ කොමිසමෙන් තීරණයක්

රට පුරා සියලු පළාත් පාලන ආයතන සඳහා එකම දිනයක ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර තිඛෙනවා.
ඒ ඊයේ පැවැති විශේෂ සාකච්ජාවකදීයි.
ඒ අනුව සීමා නිර්ණය සම්බන්ධයෙන් පැවති නීතිමය ගැටළු ඉවත් වී තිබීම නිසා අනෙක් පළාත් පාලන ආයතනවලට ආදාලව නාම යෝජනා කැඳවීමේ නිවේදනය දෙසැම්බර් 4 වනදා සිදුකිරීමටයි එකගවී ඇත්තේ.
මේ සමග නාම යෝජනා බාර ගැනීමේ කාල සීමාව වෙනස් වන අතර රටපුරා සියලු පළාත් පාලන ආයතනවලට නාම යෝජනා කැඳවීම සඳහා නව කාලසීමාවක් නිවේදනය කෙරෙනු ඇති.
පළාත් පාලන මැතිවරණය පෙබරවාරි මුල් සතියේ පැවැත්වීමටයි මෙහිදී අවධානය යොමුකර ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *