රට හදන්න අගමැති ගමේ ජන්දය ගාල්ලේදී ඉල්ලයි

රට ගොඩ ගැනීමට අවශ්‍ය නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ජන්දය ලබාදෙන්නැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ගාල්ලේදී පැවැති එක්සත් ජාතික පක්ෂ අවසන් මහ ජන රැළිය අමතමින් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම අදහස් පල කළා.