රන්ජන් ගම්පහ එජාප දිස්ත්‍රික් සංවිධායක ධූරයට

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවිධායක ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා පත්කර තිඛෙනවා.
ඒ පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය විසින් ගත් තීරණයකට අනුවයි.
රන්ජන් රාමනායක මහතා දිවුලපිටිය ආසනයේ සංවිධායක ධූරයට පත් කර සිටියද පසුගියදා එම ධූරය කිත්සිරි මංචනායක මහතාට පිරිනමනු ලැබුවා.