රන්මසු උයනට සමාන තාරුකා දොරටු ලොව පුරා ඇති බව හෙළිවෙයි

තාරකා දොරටු සංකල්පය අතීත ලෝකයේ පැවැති බවට විශ්වාස කරන සාධකයක් වනවා. එහෙත් අද වන විට තාරුකා දොරටු පිළිබද සනාථ කළ හැකි වඩාත් පැහැදිලි සාක්ෂි දක්නට ලැඛෙන්නේ නැහැ.එහෙත් අමෙරිකාවේ එෆ් බී අයි ආයතනය විසින් තරු දොරටු සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ රහස් පර්යේෂණයක වාර්තා මේ වන විට ලෝකය වෙත මුදා හැර ඇති බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ ලංකාවද ඇතුලත් වන එම වාර්තාවේ කතාවයි.