රාජකීයයන් පිළිගැනීමේ කමිටු කතාව කෙප්පයක්ලු

70 වන නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවය සඳහා සහභාගි වීමට මෙරටට පැමිණ සිටින බ්‍රිතාන්‍ය එඩ්වඩ් කුමරු පිළිගැනීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු බවට කරුණු කිහිපයක් ඇතුළත් කරමින් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ පළ වන ප්‍රචාර අසත්‍ය බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය අවධාරණය කරයි.
බ්‍රිතාන්‍ය රාජකියයන් පිළිගැනිමේ කමිටුව“ නැමැති කමිටුවක් විසින් නිකුත් කර ඇති අදාළ ප්‍රකාශය ෆේස්බුක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියේ විවිධ පුද්ගලයින් විසින් පළ කර තිබිණි.

Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.21