රාජකීය විවාහයේ මංගල ජායාරූපය එළිදකී

දින කිහිපයකට පෙර යුග දිවියට පිවිසි බ්‍රිතාන්‍ය රජ පවුලේ හැරී කුමරු හා මේගන් කුමරිය(සසෙක්ස් හී ආදිපාදවරයා හා ආදිපාදවරියගේ) මංගල ජායාරූපය එළිදක්වා තිබෙනවා.
මේ එම නිල ජායාරූපයයි.