රාජසන්තක කළ මුදල් මුදා හරින්න බලය තිබෙනවා / රේගුව කියයි

රටින් නීති විරෝධීව පිට කිරීමට තැත් කිරීමේදී අත්අඩංගුවට ගෙන රාජසන්තක කළ ඩොලර් 53455ක මුදලක් මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදාහැර ඇත්තේ රේගු පනතේ ප්‍රතිපාදන අනුව බව  රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුනිල් ජයරත්න මහතා පවසනවා.

රේගු පනතේ 164 වැනි වගන්තිය අනුව රාජසන්තක කිරීම් සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයාට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරිමට බලයක් ඇති බවත් අදාළ පුද්ගලයා මුදල් අමාත්‍යවරයාට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් සුනිල් ජයරත්න මහතා අනාවරණ කරනවා.

සිය භාණ්ඩ රාජසන්ත කිරීමට එරෙහිව මුදල් අමාත්‍යවරයාට අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරිමට අමතරව අවශ්‍යනම් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගවලට පවා යොමුවීමට පුද්ගලයන්ට හැකියාව පවතින බවයි ප්‍රකාශකවරයා කියා සිටියේ.