රාජසිංහ රජුගේ අබිරහස් උමග හංවැල්ලෙන් මතුවූ හැටි

සීතාවක රාජසිංහ රජතුමා පරංගීන්ගේ බලය හීන කරවීම සඳාහා හේවායින් රැස් කළ ස්ථානය අද භාවිතා කරන්නේ ‘හේවාඉන්න’ ලෙසයි. හේවාඉන්න ප්‍රදේශයේ අදටත් හේවායින් සමඟ රහසිගතව සිටීමට සෑදූ උමගක් දැකිය හැකිය. එම උමං මාර්ගය හේවාඉන්න ප්‍රදේශයේ සිට සීතාවක රාජධානිය කරා ගමන් කිරීමට පිළිවන. මේ උමං මාර්ගය දැනට තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ. මේ උමං මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කළ 7 දෙනකු පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා වෙයි. ඔවුන් 7 දෙනා එම උමං මාර්ගය ඔස්සේ ටික දුරක් ගමන් කරද්දී පහන් ආලෝ්කයක් දැක ඇත. ඔවුන් තවත් ඉදිරියට යාමේදී දැවැන්ත නාගයකු හමු වී තිබේ. පසුව ඔවුන් නැවත පැමිණ තිබේ. ඒ බව ඔවුන් ගම්වාසීන් සමඟ ප්‍රකාශ කර ඇත. ඒ බව ප්‍රකාශ කළ 7 දෙනාගෙන් 6 දෙනකුම දවස් හතෙන් හතට මියගොස් ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.