රාවණාගේ බලය මෝදි ඉදිරියේ හෙළිකරයි

රාවණා රජු පිළිබද ඉන්දියාවේ ප්‍රධානතම විද්‍යාත්මක සමුලුවකදී පසුගියදා අදහස් පලවුණා. මේ එහි සම්පූරණ කතාවයි.

W3Schools