රුපිය‍ලේ අගය අවප්‍රමාණය වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඩොලර් මිලියන 60 ක් වෙළෙඳ ‍පොළට නිකුත් කර ඇතැයි වාර්තා පලවනවා.
ඒ අනුව ඊයේ දිනයේදී රුපියල යම් ස්ථාවර තත්ත්වයකට පත්වීම එහි ප්‍රතිඵලයක් බවයි සදහන් වන්නේ.
පසුගිය සිකුරාදා ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 170.65 ක් වුවද ඊයේ දිනයේදී ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 170.39 ක් ලෙසයි දැක්වුණේ.
කෙසේ වෙතත් ඩොලරය දිගින් දිගටම ශක්තිමත්වීම හේතුවෙන් රුපියල කොතෙක් ස්ථාවරව පවතින්නේදැයි දැඩි ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුවනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *