රුසියාව පරාදයි / ක්‍රොඒෂියාව සුපිරි 4ට

ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ සුපිරි 4 වටයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට ක්‍රෝඒෂියාව සමත්වුණා.
ඒ රුසියාව පරාජයට පත් කරමින්.
තරගයේ නියමිත කාලයේදී ගෝල 1 ට 1ක් ලෙස සමවූ බැවින් අතිරේක කාලයක් හිමිවූ අතර එහිදීත් දෙපිලම එක් ගෝලයක් බැගින් වාර්තා කළා.
තරගටේ 31 වන හා 115 වන මිනිත්තුවේදීයි රුසියාව ගෝල වාර්තා කළේ.
ක්‍රොඒෂියාව 39 වන හා 100වන මිනිත්තුවේදී ගෝල ලබාගත්තා.
ඒ අනුවයි දඩුවම් පහර මගින් තරගයේ ජයග්‍රහණය තීරණය කෙරුණේ.
එහිදී ගෝල 4 ට 3ක් ලෙස ක්‍රොඒෂියාව තරගය ජයගත්තා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *