රොනාල්ඩෝගෙන් ගෝල ත්‍රිත්වයක්-ස්පාඤ්ඤ පෘතුගාල තරගය සමවෙයි

ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ ස්පාඤ්ඤය හා පෘතුගාලය අතර 4 වන තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණා. එහිදී පෘතුගාල සුපිරි පාපන්දු ක්‍රීඩක ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ ගෝල ත්‍රිත්වයක් වාර්තා කරනු ලැබුවා.ඒ තරගයේ 4 වන 44වන හා 88 වන මිනිත්තුවලයි.
තරගය අවසන් මොහොත වන විට ස්පාඤ්ඤය ගෝල 3ට 2ක් ලෙස ඉදිරියෙන් සිටියද රොනාල්ඩෝ 3 වන ගෝලය වාර්තා කිරීම සමග තරගය ජය පැරදුමෙන් තොරව අවසන් වුණා.
ස්පාඤ්ඤය වෙනුවෙන් දියාගෝ කොස්තා ගෝල 2ක් ලබාගත්තා.