ලංකාවට වන්දි ගෙවන්න යන පෘතුග්‍රීසි හාමුදුරුවෝ


පෘතුග්‍රීසීන් විසින් ලංකාවට සිදුකරන ලද හානිය සුවිශාල වනවා. එසේම මෙරට තුල ආගම ව්‍යාප්ත කිරීමටද පෘතුග්‍රීසීන් පියවර ගෙන තිබුණා. මේ ඒ වෙනුවෙන් වෙනස්ම ආකාරයකින් වන්දි ගෙවන පෘතුගාලයේ හිමි නමක් පිළිබදයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න
© 2019 Lanka A news - Theme by HappyThemes