ලංකාවේ සෞභාග්‍යය වැඩි වෙලා / නවතම වාර්තාවක් කියයි

ජාත්‍යන්තර සෞභාග්‍ය දර්ශකයට අනුව ඉකුත් වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ සෞභාග්‍යය 0.746ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.
ඒ අනුව 2015 වසරේ පැවැති 0.685 සිට 2016 වසරේදී 0.746 දක්වා මෙරට සෞභාග්‍යය අගය ඉහල ගොස් ඇති බවයි වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ.
2015 වසරේ සිට 2016 වසර දක්වා කාලයේදී ආර්ථික සහ ව්‍යාපාරික පරිසරය සහ ජනතා සුබසාධන උප දර්ශක අගයන් ඉහළ ගොස් තිඛෙනවා.
පළාත් මට්ටමින් සලකා බැලීමේදී මෙරට ඉහළම සෞභාග්‍ය මට්ටම වාර්තා කර ඇත්තේ බස්නාහිර පළාතයි.
බස්නාහිර පළාත් 1.272ක අගයක් වාර්තා කරමින් 2015 වසරට සාපේක්ෂව දර්ශක අගය 0.029කින් වර්ධනය කරගෙන තිඛෙනවා.
සබරගමුව පළාත් හැරෙන්නට අනෙක් සෑම පළාතක්ම 2015 වසර සාපේක්ෂව සෞභාග්‍ය දර්ශකයේ ඉහළ අගයන් වාර්තා කර තිබුණද නැගෙනහිර පළාත පමණක් එහි අඩු වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර තිබීම විශේෂත්වයක්.
2015 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව සෞභාග්‍යය දර්ශකයේ 56 වන ස්ථානයේ පසුවනවා.