ලංකාවේ කොටසක් වූ බව කියන අප්‍රිකාවේ දැවැන්ත දූපත

මැඩගස්කරය ලොව ප්‍රකට දූපතක් වනවා.එය ලොව 4 වන විශාලතම දූපතයි. එම දූඵත හා ශ්‍රී ලංකාව අතර විශාල සබදතාවයක් ඇති බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ එම විස්මිත අනාවරණයයි.