ලංකාවේ දිගම ගඟ ගැන අසුබ ආරංචියක්


ලංකාවේ දිගම ගඟ ගැන අසුබ ආරංචියක්

<iframe width=”654″ height=”400″ src=”https://www.youtube.com/embed/Mola-47klA8″ frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

 


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published.