ලංකාවේ රහත් හිමිවරු ගැන හෙළි නොවූ කතාව

මෙරට තුල රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටින්නේද යන්න පිළිබද මේ වන විට සංවාදයක් මතුව තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද තොරතුරු එකතුවක්.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *