ලංකාවේ වැඩ අල්ලන සැහැල්ලු විදුලි දුම්රිය


ශ්‍රී ලංකාව තුල පවතින මාර්ග තදබදය නිරන්තරයෙන් මහජනතාව පීඩාවට පත් කරන්නක් වනවා. එයට විසදුම් සපයමින් ලංකාවට එන සැහැල්ලු විදුලි දුම්රියේ කතාවයි මේ.

 


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න.