ලංකාවේ සිංහල ජනගහනයේ කැපී පෙනන වර්ධනයක්

සිංහල – බෞද්ධ ජන අනුපාතයට සාපේක්ෂව මුස්ලිම් ජන අනුපාතයේ අධික වර්ධනයක් පවතින බවට ඇතැම් කණ්ඩායම් කරනු ලබන ප්‍රකාශවල කිසිදු සත්‍යතාවක් නොමැති බවත් සිංහල ජනතාවගේ වර්ධන වේගයේ කිසිදු අඩුවීමක් නොමැති බවත් ජන හා සංඛ්‍යා‍ලේඛන දෙපාර්තමේන්තු දත්ත වාර්තා පෙන්වා දෙයි.
1911 දී සමස්ත ජනගහනයෙහි ‘සිංහල’ ප්‍රතිශතය 66.13ක් වූ අතර එය 2012 වනවිට  78.88 දක්වා වර්ධනය වී තිබෙන්නේ 12.75කිනි. 1911දී 5.70ක අගයක් ගත් ‘මුස්ලිම්’ ජන ප්‍රතිශතය 2012 වනවිට 9.23ක් වී තිබේ. එම අගයද 3.53ක සාමාන්‍ය වර්ධනයකි.
එසේම 2012 සංගණනයට අනුව මෙරට බෞද්ධ ජන ප්‍රතිශතය 70.1කි. එය 1881 මුල්ම ජන සංගණනයේ සිට මේ දක්වා වාර්තා වූ ඉහළම අගයයි.
ජනගහනයේ ඓතිහාසික දත්ත පරීක්ෂා කිරීමේදී 1881 සිට 1946 දක්වා සිංහල හා බෞද්ධ ජන සංයුතිය සුළු වශයෙන් අඩුවැඩි වුවද 1953 සිට 2012 දක්වා එය නොකඩවා ඉහළ යන ප්‍රවණතාවක් දක්නට ලැබේ.
ජන හා සංඛ්‍යා‍ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල දන්ත අනුව 2017 වසර සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ජනගහනය 20,876,917කි. ජනගහනයේ වර්ධනය අනුපාතය 0.913ක් වේ. ජනගහනයේ වාර්ගික අනුපාතයන් අවරෝහණ පිළිවෙළින් සිංහල 74.9, දෙමළ 11.2, මුස්ලිම් 9.2 උඩරට දෙමළ 4.2, වෙනත් 0.5 ලෙස සඳහන් වෙයි.
සිංහල ජනගහන වර්ධනයේ වේගවත් බිඳවැටීමක් ඇති වී සිංහලයන්ට සංඛ්‍යාත්මකව ලැබි ඇති විශාලත්වය නැති කොට මුස්ලිම් ජන සංඛ්‍යාව සාපේක්ෂව විශාලතම ජන වර්ගය බවට පත්වන ආකාරයේ අතිවිශාල වර්ධනයක් ඇතිව තිබේ යැයි ඇතැමුන් කරන ප්‍රචාරයන්හි කිසිදු සත්‍ය පදනමක් නැති බව මේ අනුව පැහැදිලි වේ.

 මිහිරාන් කරුණාරත්න