ලංකාව ගැන කියවෙන විස්මිත අනාවැකි

මෙරට අනාගතය සම්බන්ධයෙන් විවිධ පුද්ගලයින් විසින් අනාවැකි පල කර තිබෙනවා. එහෙත් අප මෙමගින් අවධානය යොමුකරනු ලබන්නේ ලොවක් පිළිගත් උගතුන්ගේ හා යතිවරුන්ගේ ලංකාව පිළිබද අනාවැකි පිළිබදයි.