ලංකාව ගැන කියවෙන විස්මිත අනාවැකි

මෙරට අනාගතය සම්බන්ධයෙන් විවිධ පුද්ගලයින් විසින් අනාවැකි පල කර තිබෙනවා. එහෙත් අප මෙමගින් අවධානය යොමුකරනු ලබන්නේ ලොවක් පිළිගත් උගතුන්ගේ හා යතිවරුන්ගේ ලංකාව පිළිබද අනාවැකි පිළිබදයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *