ලංකාව ගැන ජිනීවා සමාලෝචන වාර්තාව සම්මතයි

මේ වන විට පැවැත්වෙන 37 වන ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ 3 වන විශ්ව කාලාන්තර සමාලෝචන වාර්තාව සම්මත කරගෙන තිඛෙනවා.

මේ පිළිබද සැසිවාරයට අදහස් දක්වමින් ජිනීවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිත්‍ය නියෝජිත රවිනාථ ආරියසිංහ මහතා සදහන් කළේ ශ්‍රී ලංකාව විශ්ව කාලාන්තර සමාලෝචන ක්‍රියාවලියට ප්‍රබල ලෙස සහය දක්වන රටක් ලෙස එහි කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන බවයි.