ලංකාව ගැන ලෝකයෙන් බිහිසුණු අනාවැකියක්

ලංකාව අපගේ මාතෘ භූමියයි. එසේම එය ලොව සුන්දරතම රටක් ලෙසද නම් කරනු ලබනවා. කෙසේ වෙතත් ලංකාවේ අනාගතය හා පරිසරය පිළිබද නවතම ජාත්‍යන්තර වාර්තාවකින් අනතුරු ඇගවීමක් සිදුකර ඇති බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.