ලංකාව ගැන සුබ අනාවැකියක්

ශ්‍රී ලංකාවට සුබදායී පණිවිඩයක් ජාත්‍යන්තර පුවත් වෙබ් අඩවියක් විසින් වාර්තාකර තිබෙනවා. මේ එම පුවත පිළිබද කතාවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *