ලංකා මුහුදේ සැගවුණු දැවැන්ත ඉන්ධන නිධි

ඛනිජ තෙල් අද වන විට ලෝකයේ යුධ ගැටුම් සදහා මුල්වන සාධකයක් බවටද පත්ව තිබෙනවා. මෑත කාලීනව අරාබිකරයේ හටගත් බොහෝ බල පෙරළි පසුපස ඉන්ධන සංකල්පය මුල්වන බවටයි චෝදනා එල්ලවන්නේ. එවන් තත්ත්වයක් තුල පවා ලංකාව ඉන්ධන සම්පත නිසි ලෙස භාවිතයට නොගන්නා රටක් ලෙසයි මේ දක්වා සලකනු ලබන්නේ. මේ එහි මෙතෙක් නොකී කතාවයි.