ලංගම බස් ගාස්තු වැඩි කිරීම ජුනි 22 වනදා සිට

නව බස් ගාස්තු සංශෝධනයට අනුව ජුනි 22 වනදා සිට ලංගම බස් ගාස්තු ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආශෝක් අබේසිංහ මහතා සදහන් කළේ පුද්ගලික බස් ගාස්තුවට සාපේක්ෂව ලංගම ගාස්තු වැඩි කිරීමට නියමිත බවයි.
කෙසේ වෙතත් ලබන සතියේ කැබිනට් අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු පුද්ගලික බස් ගාස්තු මේ මස සිටම වැඩි කිරීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.