ලක්ෂ 5ක වැටුපකට බ්‍රිතාන්‍ය රැකියා අයදුම්කරන හැටි

බ්‍රිතාන්‍යය සැලකෙන්නේ ලොව දියුණුතම රටක් ලෙසයි. එසේම පහසුවෙන් පිවිසීමට අපහසු රටක් ලෙසද එය නම් කෙරෙනවා. කෙසේ වෙතත් බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්වීම හේතුවෙන් ලාංකිකයින්ටද බ්‍රිතාන්‍යයේ රැකියා සදහා නොමිලේ අයදුම් කිරීමට අවස්ථාව ලැබී ඇති බව ඔබ දැන සිටියාද ?මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *