ලබන 6 වනදා යළිත් තද සුළං තත්ත්වයක්

මේ වන විට යළි මධ්‍යම බෙංගාල බොක්කේ වර්ධනය වෙමින් පවතින කැළඹිලි සහගත තත්ත්වය සුළිකුණාටුවක් බවට වර්ධනය වී, ලබන 6 දා පමණ වන විට ලංකාව ආසන්නයෙන් ඉන්දියාව දෙසට යාමේ හැකියාවක් පවතින බැවින් උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල යළිත් දැඩි සුළං තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
මෙම තත්ත්වය ඇතැම් විට දුර්වල වීමට ද ඉඩ ඇතත්, මේ මාසය තුළ ලංකාවට බලපාන ආකාරයේ සුළිකුණාටු වර්ධනය වීමේ වැඩි ඉඩක් පවතින බැවින් අවධානයෙන් පසුවීම වැදගත් බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ (අනාවැකිකරන) අනූෂා වර්ණසූරිය මහත්මිය කියා සිටියා.
දැනට පවතින කරුණු අනුව එම පද්ධතිය කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වී, ලංකාව හරහා යාමේ ඉඩකඩක් නැතත්, වායුගෝලීය තත්ත්වයන්ගේ වෙනස්වීම් මත ඒ තත්ත්වය වෙනස් වීමට ද ඉඩ ඇති බවත්, ඇය ප්‍රකාශ කළා.
එම නිසා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිවේදන පිළිබඳව අවධානයෙන් පසුවීම වැදගත් බවත්, මේ දිනවල පවතින වැසි තත්ත්වය ලබන 4 දා පමණ වන විට අඩු වීමේ හැකියාවක් පවතින බවත්, අනූෂා වර්ණසූරිය මහත්මිය කියා සිටියා.