ලාංකිකයින්ට වීසා නිදහස් රටවල් ලයිස්තුව මෙන්න


ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට වීසා පහසුකම් ලබා ගැනීමේදී වීසා නිදහස හා සහන ලබා දෙන රටවල් පිළිබද නවතම ලයිස්තුවයි මේ.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න
© 2019 Lanka A news - Theme by HappyThemes