ලාංකිකයින් අඩුම මුදලකට අහසින් ගෙනියන්න එන ගුවන් සමාගම

එයාර් ඒෂියා සමාගම සැලකෙන්නේ ලොව කාර්යක්ෂම හා අඩු මිල ගුවන් සේවාවක් ලෙසයි. මේ වන විට එම ගුවන් සේවයේ විශේෂ සේවාවන් ලංකාව තුල අඩු මුදලකට ආරම්භ කිරීමේ සූදානමක් පවතින බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තාකරන එම සුබ ආරංචියයි.