ලොව උසම කන්ද මුදුන අහසට පෙනෙන්නේ මෙහෙමයි

එවරස්ට් කන්ද සැලකෙන්නේ ලොව උසම කන්ද ලෙසයි. කදු නගින්නන්ගේ පුදබිමක් වැනි ගෞරවයක් හිමිකරගන්නා එවරස්ට් කන්ද තරණය කිරීම බොහෝ දෙනකුගේ සිහිනයක් වනවා. කෙසේ වෙතත් එය සැමටම ඉටු කරගත හැකි කරුණක් වන්නේද නැහැ. එහෙත් මේ අවස්ථාව හිමිවන්නේ එවරස්ට් කන්දටත් ඉහලින් සිට එවරස්ට් මුදුන දැකගැනීම සදහායි.