ලොව ජීවත්වූ උසම සිංහයාගේ අස්ථි කෙන්යාවෙන් මතුවේ

සිංහයා සැලකෙන්නේ අභිමානවත් සත්ත්වයකු ලෙසයි. එම අභිමානවත් බව තවත් වර්ධනය කරමින් ප්‍රාග් එෛතිහාසික යුගයේ ලොව මත රජකම් කළ සද්ධන්ත සිංහයකුගේ අස්ථි හදුනා ගැනීමට පර්යේෂකයින් සමත්ව ඇති බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.