ලෝකයෙන්ම එක වූ ලංකාවේ කෙල්ල

මළල ක්‍රීඩා ඉසව්වකින්ලෝකයේ අංක 1 ස්ථානයට ශ්‍රේණිගතවීම සැලකෙන්නේ විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලෙසයි. මෙතෙක් ඉතිහාසයේ එවන් දස්කමක් දැක්වූ පළමු ලාංකීය ක්‍රීඩිකාව බවට පත්වීමට 17 හැවිරිදි යොවුන් ක්‍රීඩිකාවක් සමත්ව සිටින බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඇයගේ කතාවයි.

<iframe width=”654″ height=”400″ src=”https://www.youtube.com/embed/Xp5Ye0aAaGw” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>