ලෝකයෙන් තුරන්වූ සතෙක් චීනයෙන් හමුවෙයි

ජුරාසික යුගයේ ලෝකයේ වාසය කළ සතුන් බොහොමයක් අද වන විට වදවී ගොස් සිටිනවා.එසේ වදවී ගිය යෝධ සලමන්දර් සත්ත්වයා හෙවත් ලෝකයේ දැවැන්තම උභයජීවී සත්ත්වයා යළි සජීවීව සොයාගෙන ඇති බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ චීනයෙන් වාර්තාවන එම විස්මිත පුවතයි.

<iframe width=”654″ height=”400″ src=”https://www.youtube.com/embed/osCZLHGSc-g” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>