ලෝකයේ සිංහාසන පරදවන ලංකාවේ සිංහාසන තුන

සිංහාසනය සැලකෙන්නේ රාජකීයත්වයේ සංකේතයක් ලෙසයි. අද වන විටද ලොව පුරා බොහෝ එෛතිහාසික සංහාසන දැකගත හැකිවනවා. ඉන් පුමුඛ වන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයේ දෙවන එළිසෙබත් මහ රැජිනගේ සිහසුනයි.කෙසේ වෙතත් එය පරදවන එෛතිහාසික සිංහාසන 3ක් අප සතු බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.