ලෝක කුසලානයට ලංවූ සුපිරි කණ්ඩායම් 4

කණ්ඩායම් 32කින් යුක්තව ආරම්භ වූ 2018 පාපන්දු ලෝක කුසලානයේ තරග 60 ක් මේ වන විට පත්වා අවසන්ව තිබෙනවා.
ඒ අනුව තරගාවලියේ ඉතිරිව ඇත්තේ තවත් තරග 4ක් පමණයි.
ඒ අවසන් පූර්ව තරග 2 / අවසන් මහා තරගය හා 3 වන ස්ථානය සදහා වන තරගයි.
ඒ අනුව එංගලන්තය / ප්‍රංශය / ක්‍රොඒෂියාව හා බෙල්ජියම මෙම සුපිරි කණ්ඩායම් 4 ට එක්ව සිටිනවා.
ඉන් එක් රටක් මෙවර ලෝක කුසලානයේ ජය පැන් බීමට නියමිතයි.
මෙම කණ්ඩායම් 4න් කිසිදු කණ්ඩායමක් 2014 ලෝක කුසලානයේදී අවසන් පූර්ව වටයට පිවිස සිටියේ නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *