වංගෙඩිගල ගින්නක් / කොටුවූ 10 ක් ඛේරන්න මෙහෙයුමක්

හල්දුම්මුල්ල බඹරකන්ද ප්‍රදේශයේ පිහිටි වංගෙඩිගල කලාපයේ හටගත් ගින්නක් හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 10 දෙනෙකු කොටුව සිටින බව අනාවරණවී තිඛෙනවා.
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කළේ කැලෑ ගින්නක් හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය හටගෙන ඇති බවයි.
කන්ද වටා ගින්න පැතිර යමින් පවතින අතර ඔවුන් මුදවා ගැනීම සහා දියතලාව යුද හමුදා කඳවුරෙන් සෙබළුන් පිරිසක් මෙහෙයුමක යෙදී සිටිනවා.