වංගෙඩිගල ගින්නේ කොටුවූ දස දෙනා මුදා ගැනේ

වංගෙඩිගල කන්දේ හටගත් හදිසි ගින්නක් හේතුවෙන් ඊට මැදිව සිටි 10 දෙනා ඛේරාගෙන තිඛෙනවා.
ඒ යුධ හමුදා සාමාජිකයින් මැදිහත්වයි.
මේ වන විට ඔවුන් ආරක්ෂිත ස්ථානයකට රැගෙනවිත් ඇති බවයි එම වාර්තා හෙළිකරන්නේ.