වට්ස් ඇප් (WhatsApp) යළි වැඩ

තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබූ වට්ස් ඇප් සේවාව යළි සක්‍රීය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.
ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් මුණසිංහ මහතා සදහන් කළේ ඒ අනුව අද රාත්‍රියේ සිට එම සේවාව යළි මෙරට තුල ක්‍රියාත්මක බවයි.
කෙසේ වෙතත් ෆේස් බුක් තහනම පිළිබද මෙතෙක් අවසන් තීරණයකට එළඹ නැහැ.