වර්ජකයෝ දුම්රිය එංජින් කිහිපයකට හානි කිරීම ගැන CID යට පැමිණිලි

දුම්රිය වර්ජනයට එක්ව සිටින අනියම් ආදේශක හා කොන්ත්‍රාත් සේවකයින් අද දිනය තුල සේවයට වාර්තා නොකරන්නේ නම් ඔවුන් සේවය හැර ගියා සේ සලකන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
අතිරේක දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී විජය සමරසිංහ මහතා සදහන් කළේ දුම්රිය වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක වුවද දුම්රිය සේවා සාමාන්‍ය පරිදි සිදුකෙරෙන බවයි.
ඒ අනුව අද පෙරවරුවේ ධාවනය කළ නොහැකිවූයේ දුම්රිය දෙකක් පමණක් බවද ඔහු කියා සිටියා.
මේ අතර දුම්රිය වර්ජනයට එක්ව සිටින පිරිස් විසින් දුම්රිය කිහිපයක එන්ජින් හා විදුලි කේබල් සදහා අලාභහානි සිදුකර තිබෙනවා.
ඒ පිළිබද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිලි කර ඇති බවද අතිරේක දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී විජය සමරසිංහ මහතා සදහන් කළා.