වර්ජනවලදී හදිසි සේවා සපයන්න හමුදාවෙන් ශ්‍රම බලකායක්

අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්හි වර්ජන රැල්ලක්‌ ක්‍රියාත්මක වුවහොත් සේවා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සදහා යුද හමුදා ශ්‍රම බළකායක්‌ ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිඛෙනවා. යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහතා පවසන්නේ මහජනතාවට ඉතා දැඩි ලෙස බලපාන ගැටලුවලදී ඒ ඒ වෘත්තීන්ට ගැළපෙන ආකාරයෙන් ක්‍රියා කිරීමට මෙම ‘ශ්‍රම බළකාය’ පුහුණු කරන බවයිලබන වසරේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ තේමාව ‘රට රකින ජාතිය ශ්‍රී ලංකාව’ යන්න බවයි හමුදාපතිවරයා පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *