වසරේ විනිසුරු ධර්මසේන

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල සම්මාන උළෙලේ වසරේ විනිසුරු ලෙස ශ්‍රි ලංකාවේ කුමාර් ධර්මසේන නම්කර තිබෙනවා.
ඔහු 2012 වසරේදීත් අයි.සී.සී. වසරේ විනිසුරු ලෙස සම්මාන හිමිකර ගත්තා.