වසර තුල ඩෙංගු රෝගීන් එක්ලක්ෂ අසූ දහසක්

2017 වර්ෂයේ ගත වූ මාස 12 තුළදී, ඩෙංගු බවට සැක කෙරෙන රෝගීන් 183235 ක් වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයට වාර්තා වී තිඛෙනවා.

එයින් ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් ආසන්න වශයෙන් 41.53%ක් පමණ වාර්තා වූයේ බස්නාහිර පළාතෙනි. වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව වාර්තා වූයේ 29 වන සතිය තුලයි.

මදුරුවන් බෝවීමට ඉඩ ඇති ස්ථාන පරිසරයෙන් අඛණ්ඩව ඉවත් කිරීම්‍ෙ අවශ්‍යතාව මෙම තත්ත්වය මගින් පෙන්නුම් කෙරෙන බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය පවසන්නේ. එමෙන්ම උණ රෝගය වැළඳීමෙන් දින තුනක් ඉකුත් වූ පසුත් රෝගය පවතී නම් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම වැදගත් බව වසන්ගත රෝග විද්‍යා ඒකකය නිවේදනය කළා.