වසර 3000 කට පෙර ඊජීප්තුවේ විදුලි බුබුලු තිබිලා

විදුලි බුබුල සැලකෙන්නේ මානව ඉතිහාසයේ විශේෂිත සොයා ගැනීමක් ලෙසයි. දැනට වසර 150කට පෙර තෝමස් අල්වා එඩිසන් විසින් විදුලි බුබුල ලෝකයට දායාද කළ බවයි ප්‍රකාශ වන්නේ. කෙසේ වෙතත් විදුලි බුබුලුවල රූ සටහන් සහිත වසර 3000කට වඩා පැරණි සාධක සහිත සිතුවම් ඊජීප්තුවෙන් හමුව ඇති බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ එම විස්මිත කතාවයි.