වසර 7කට පසු කෙලෙහිගුණ පෙන්වූ සිංහයෝ දෙන්නා

සිංහයා බොහෝ විට සලකනු ලබන්නේ බිහිසුණු සත්ත්වයකු ලෙසයි. එහෙත් එය සැබැවින්ම නිවැරදිදැයි යළි සිතා බලන්නට සිදුවන ආකාරයේ සිද්ධියක් පසුගියදා ස්විස්ටර්ලන්තයෙන් වාර්තා වුණා. ඒ වසර 7කට තමන් ආදරයෙන් රැකගත් සිංහ පැටවුන් දෙදනකු සිංහ රැකවරණ මධ්‍යස්ථානයකට භාරදුන් කාන්තාවක් වසර 7කට පසු එම සිංහයන් දැකීමට පැමිණි අවස්ථාවේදීයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *