වැඩිම ගෙවීමක් ලබන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ ලයිස්තුව එළියට

ජගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් අතර වාර්ෂිකව වැඩිම කොන්ත්‍රාත් ගෙවීමක් හිමිකර ගන්නා ක්‍රීඩකයින්ගේ ලයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කර තිඛෙනවා.ඒ අනුව තරග ගාස්තු හා වෙනත් ආදායම්වලට අමතරව ගිවිසුම්ගතව වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන මුදල අනුවයි මෙම නම් කිරීම සිදුකර ඇත්තේ. මේ ඒ අතරට එක්ව සිටින වැඩිම ගෙවීම් ලබන ක්‍රීඩකයින් 10 දෙනාගේ ලයිස්තුවයි.

ස්ටීවන් ස්මිත් – ඩොලර් මිලියන 1.47 ක් (රුපියල් කෝටි 22)
ජෝ රූට් – ඩොලර් මිලියන 1.38 ක (රුපියල් කෝටි 21)
විරාත් කෝලි – ඩොලර් මිලියනයක් (රුපියල් කෝටි 15 )
ෆ්ලැප් ඩු ප්ලෙසිස් – ඩොලර් 590000 (රුපියල් කෝටි 8 )
ඇන්ජලෝ මැතිවුස් – ඩොලර් 300000 (රුපියල් කෝටි 5 )
සෆ්රාස් අහමඩ්
ජේසන් හෝල්ඩර්
කේන් විලියම්සන්
ශකීබ් අල් හසන්
ග්‍රැහැම් ක්‍රිමර්

මේ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම්වලට අමතරව එක් එක් තරගයක් සදහා ලෝකයේ ක්‍රිකට් ආයතන ක්‍රීඩකයින්ට ගෙවනු ලබන ගාස්තුවයි.

ක්‍රිකට් පිටියේ වැඩිම ගෙවීමක් වාර්ෂිකව ලබන පුහුනුකරුවන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *