වැඩිම දියමන්ති යෙදූ මුද්ද සාදා ඉන්දියාවෙන් වාර්තාවක්

කුඩා දියමන්ති 6690 ක් යොදා ගනිමින් නෙලුම් මලක ස්වරූපයකින් රන් මුදුවක් සාදා ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමට ඉන්දීය ජාතිකයින් දෙදනකු සමත්ව තිබෙනවා.
ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කළේ මේ සදහා කැරට් 18 රන් හා දියමන්ති යොදාගෙන ඇති බවයි.
මාස 6ක කාලයක් තුල නිමවා ඇති මෙම දියමන්ති මුදුවේ වටිනාකම ඩොලර් 4,116,787 ක්.