වැඩි කළ ඉන්ධන මිල අඩු කරන්නේ නෑ / අයි ඕ සී කියයි

ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව විසින් වැඩි කළ ඉන්ධන මිල ගණන් යළි පහත දැමුවද තමන් වැඩිකළ මිල ගණන් යටතේ ඉන්ධන අලෙවි කිරීම සිදුකරන බව ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම පවසනවා.ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම හේතුවෙන් ඊයේ දිනයේදීත් නව මිලට ඉන්ධන අලවි කළ බවයි එම සමාගම සදහන් කරන්නේ.ඒ අනුව ඉන්ධන පාරිභෝගිකයින්ට වඩා වාසිදායක වන්නේ ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට අයත් ඉන්ධන පිරවුම්හල් පමණක් භාවිතා කිරීම වනවා.