වික්ටෝරියා වේල්ලේ බැද තිබූ බඹර වද ඉවත් කළ හැටි

වික්ටෝරියා වේල්ල ලංකාවේ උසම වේල්ල ලෙස සැලකෙනවා. අති සුන්දර පරිසරයක නිර්මාණයවී ඇති වික්ටෝරියා වේල්ල නිරන්තර අවධානයට හා පරීක්ෂාවටද ලක්වන ස්ථානයක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. පසුගිය සමයේ එම පරීක්ෂාවන් සදහා බාධකයක්ව තිබුණේ වේල්ලේ ස්වයංක්‍රීය වාන් දොරටු ආශ්‍රිතව බඹර වද බැද තිබීම හේතුවෙනුයි.එම බඹර වද බඹරුන්ට හානියක් නොවන පරිදි හා යළි එම සතුන් එහි නොපැමිණෙන පරිදි පසුගියදා ඉවත් කෙරුණු අතර මේ එම මෙහෙයුමේ දර්ශනයි.